O nas

4Teech powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na kompleksowe rozwiązania mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Poprzez nasze działania pomagamy właścicielom i zarządcom nieruchomości w przygotowaniu i przeprowadzeniu przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź pozyskania energii oraz kosztów eksploatacji budynków.

W zakres naszych usług wchodzi:

Doradztwo i projektowanie – przygotowujemy koncepcje rozwiązań, wykonujemy audyty energetyczne i remontowe budynków, audyty efektywności energetycznej, dokumentacje projektowe budowlane oraz wykonawcze.

Termomodernizacja budynków- oferujemy produkty i usługi w celu obniżenia kosztów zużycia energii w budynkach, przygotowujemy wnioski oraz pośredniczymy w uzyskaniu dofinansowania przedsięwzięć.

Modernizacja oświetlenia – wykonujemy optymalizację oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego budynków.

Odnawialne źródła energii – przygotowujemy projekty rozwiązań systemów PV, przeprowadzamy montaż, pośredniczymy w uzyskaniu dofinansowania.

Skorzystaj z dotacji dla mieszkańców Warszawy na realizację instalacji fotowoltaicznych:

  • dotacja do 40% wartości instalacji fotowoltaicznej;
  • maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego - 15 000 zł;
  • dofinansowanie ze środków budżetu m.st. Warszawy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dotyczy budynków zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.