Efektywność energetyczna w budownictwie

Rosnące zagrożenia związane z nadmierną emisją dwutlenku węgla oraz wyczerpywaniem się nieodnawialnych źródeł energii powodują konieczność ograniczenia energii zużywanej na potrzeby ogrzewania oraz zasilania urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych.

W Europie budynki pochłaniają około 40% zużywanej energii. Aby znacząco ograniczyć ilość energii potrzebnej dla budownictwa mieszkaniowego konieczne jest stosowanie energooszczędnych standardów. Dotyczy do zarówno nowobudowanych domów, jak i już istniejących.

Średnie zapotrzebowanie na ciepło w istniejących budynkach budowanych tradycyjną metodą wynosi od 120 kWh/m2 do 250 kWh/m2 rocznie. Od stycznia 2017 roku wymagania dla nowobudowanych budynków jednorodzinnych wynoszą 95 kWh/m2 a dla wielorodzinnych 85 kWh/m rocznie. Przeprowadzenie termomodernizacji w połączeniu z modernizacją oświetlenia oraz zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii powoduje poprawę standardu energetycznego budynku, zwiększenie komfortu jego użytkowania oraz ograniczenie kosztów związanych z opłatami za energię.